Droga do patentu

Naukowiec

Jeśli masz wynalazek / wyniki / rozwiązanie

Wypełnij

formularz

 UCTT

Uzyskaj zgodę dysponenta środków na opłaty związane z przygotowaniem zgłoszenia do UP RP oraz opłaty urzędowe

Zgłoś się z formularzem do UCTT

UCTT

Przeprowadza procedurę zgłoszeniową do UP RP we współpracy z Naukowcem i wybraną Kancelarią Patentową

Czekaj na dezycję UP RP

Komercjalizacja

Naukowiec

Jeśli masz wynik pracy intelektualnej, który charakteryzuje się nowością, wynalazczością

Zgłoś to w UCTT na 

formularzu

Naukowiec

Naukowiec

Naukowiec

Jeśli chcesz opatentować swój wynik

Jeśli chcesz założyć spin-off/out przekażemy Twoje zgłoszenie do spółki InventUR

Jeśli nie chcesz opatentować swojego wyniku możesz wybrać komercjalizację bezpośrednią

UCTT

UCTT

Przeprowadzimy całą procedurę zgłoszeniową do UP RP

Pomożemy Ci w komercjalizacji Twojego wyniku

Masz możliwość skomercjalizować swój wynik z pomocą UCTT lub spółki InventUR

Prace B + R

Regulaminy

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w UR

Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Kontakt

O nas

+(48) 17 851 87 19

Zajmujemy się komercjalizacją wyników badań, wsparciem współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transferem technologii oraz udziałem w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na otoczenie społeczno-gospodarcze.  

uctt@ur.edu.pl

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

ul. Pigonia 1, pok 300 budynek A0 skrzydło B3
35-310 Rzeszów