Zakres działalności Uniwersyteckiego Centrum Transferu Technologii 

Obszar działań UCTT obejmuje zgodnie z Regulaminem UCTT komercjalizację wyników badań, wsparcie współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transfer technologii oraz udział w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego UR na otoczenie społeczno-gospodarcze.  

1. Wszechstronne wspieranie aktywności środowiska akademickiego na rzecz prowadzenia działalności B+R nakierowanej na komercjalizację, w tym: 

2. Identyfikacja potrzeb i aktywizacja środowisk biznesowych w kierunku wykorzystania nauki w praktyce gospodarczej, w tym:   

3. Systematyczne budowanie relacji nauka-biznes i ścieżek komercjalizacji, w tym:   

Regulamin UCTT

Rada Nadzorująca

Członkowie Rady Nadzorującej UCTT:

Regulamin Rady Nadzorującej UCTT

Zarządzenie Rektora UR nr 129

Koordynatorzy kolegialni i instytutowi ds. komercjalizacji współpracujący z UCTT

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Koordynator kolegialny - dr Michał Marchewka 

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Przyrodniczych: 

Kolegium Nauk Społecznych

Koordynator kolegialny - mgr Artur Kukliński 

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Społecznych: 

Kolegium Nauk Medycznych

Koordynator kolegialny - mgr Bożena Kamińska 

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Medycznych: 

Kolegium Nauk Humanistycznych

Koordynator kolegialny - dr Jarosław Kinal 

Koordynatorzy instytutowi w Kolegium Nauk Humanistycznych: 

Kontakt

O nas

+(48) 17 851 87 19

Zajmujemy się komercjalizacją wyników badań, wsparciem współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transferem technologii oraz udziałem w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na otoczenie społeczno-gospodarcze.  

uctt@ur.edu.pl

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

ul. Pigonia 1, pok 300 budynek A0 skrzydło B3
35-310 Rzeszów