Kompozycja do tworzenia ścieralnego uszczelnienia sprężarek osiowych (P.421659) – Pat.236425

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja do tworzenia ścieralnego uszczelniania sprężarek osiowych, zwłaszcza uszczelnienia dla stopni pracujących w temperaturach w granicach 400ºC.

  Główne kierunki prac nad poprawą dotychczas stosowanych uszczelnień pokryciowych zmierzają do maksymalnego obniżenia współczynnika tarcia statycznego i dynamicznego, poprawy ścieralności poprzez jej obniżenie, poprawy odporności na korozje chemiczną, czy też podwyższenia odporności na zwarcie.   

  Główne kierunki prac nad poprawą dotychczas stosowanych uszczelnień pokryciowych zmierzają do maksymalnego obniżenia współczynnika tarcia statycznego i dynamicznego, poprawy ścieralności poprzez jej obniżenie, poprawy odporności na korozje chemiczną, czy też podwyższenia odporności na zwarcie.   

  Wykonane uszczelnienie z kompozycji zgodnej z wynalazkiem znajduje zastosowanie w konstrukcjach nowoczesnych sprężarek osiowych średniego i wysokiego ciśnienia turbinowych silników lotniczych i posiada istotnie polepszoną charakterystykę w stosunku do dotychczas stosowanych uszczelnień ścieralnych. Przejawia się to w udoskonaleniu takich parametrów jak: ścieralność, odporność na zwarcie, niski współczynnik tarcia statycznego i dynamicznego, odporność na korozję chemiczną, wysoka adhezyjność gwarantująca dobre przyleganie do powierzchni korpusu, wysoka odporność na zużycie ścierne przy prędkościach sprężarek dochodzących do 12000 obrotów na minutę, odporność na odkształcenia korpusu sprężarki podczas pracy. Nie do pominięcia jest też łatwość nanoszenia tej kompozycji oraz możliwość naprawy wykonanego z niej uszczelnienia poprzez powtórną aplikację. Uszczelnienie to jest też znacznie tańsze od obecnie stosowanych uszczelnień metalicznych i polimerowych oraz przewyższa je swoją trwałością.  

  Uszczelnienie ścieralne będące przedmiotem wynalazku jest korzystne kosztowo w stosunku do obecnie stosowanych uszczelnień metalicznych i polimerowych oraz przewyższa je swoją trwałością. Rozwiązanie to można zastosować w maszynach przepływowych o regulowanym temperaturowo luzie promieniowym pomiędzy łopatkami wirnika, a obudową sprężarki.  

Kontakt

O nas

+(48) 17 851 87 19

Zajmujemy się komercjalizacją wyników badań, wsparciem współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transferem technologii oraz udziałem w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na otoczenie społeczno-gospodarcze.  

uctt@ur.edu.pl

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

ul. Pigonia 1, pok 300 budynek A0 skrzydło B3
35-310 Rzeszów