Sposób syntezy nanocząstek tlenkowych (MxOy) o właściwościach półprzewodnikowych (P.423033) – Pat.27045

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy nanocząstek tlenkowych (MxOy) o właściwościach półprzewodnikowych, gdzie M to metal, znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, takich jak: ogniwa słoneczne, nanourządzenia elektroniczne, nanourządzenia emitujące światło, falowody, technologie laserowe, biosensory, katalizatory.

  Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy nanocząstek tlenkowych (MxOy) o właściwościach półprzewodnikowych, gdzie M to metal, znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki, takich jak: ogniwa słoneczne, nanourządzenia elektroniczne, nanourządzenia emitujące światło, falowody, technologie laserowe, biosensory, katalizatory.  

  Dotychczasowe, znane sposoby syntezy dotyczyły przede wszystkim syntezy nanocząstek metali. W sposobie zgodnym z wynalazkiem nanocząstki stanowią tlenki metali. Tworzenie tlenków wymaga środowiska oksydacyjnego w związku z tym mechanizm ich tworzenia jest inny niż w przypadku nanocząstek metalicznych. Ponadto otrzymane według wynalazku nanocząstki charakteryzują się właściwościami fotokatalitycznymi, dzięki którym mogą być stosowane jako fotokatalizatory procesów oksydacyjno-redukcyjnych, np.: do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze środowiska.  

  Przewagą proponowanego rozwiązania nad dotychczas znanymi i stosowanymi sposobami są niskie koszty produkcji nanocząstek - rozpuszczalnikiem jest woda. Metoda jest przyjazna środowisku ponieważ nie wymaga stosowania toksycznych związków chemicznych. Zaletą tego sposobu jest też łatwość prowadzenia syntezy oraz powtarzalność procesu. W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma potrzeby oddzielania produktu reakcji od biomasy, ponieważ jest ona usuwana podczas wyżarzania. Wykonana charakterystyka otrzymanych nanoczątek wskazuje na wąski rozkład ich wielkości, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia ich późniejszego przeznaczenia. Przy sposobie według wynalazku nie powstają żadne odpady, tak chemiczne, jak i biologiczne.  

Kontakt

O nas

+(48) 17 851 87 19

Zajmujemy się komercjalizacją wyników badań, wsparciem współpracy naukowców z przedsiębiorcami, transferem technologii oraz udziałem w procesach budowy i rozwoju ekosystemu innowacji zapewniającego efektywne oddziaływanie potencjału naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego na otoczenie społeczno-gospodarcze.  

uctt@ur.edu.pl

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

ul. Pigonia 1, pok 300 budynek A0 skrzydło B3
35-310 Rzeszów